Blinde vinkler

November 23, 2019 Af Stine E. Johansen

I alle arbejdskulturer er der "blinde vinkler"; ting der enten er usynlige, svære at tale om, svære at få øje på osv. Det kan også dreje sig om, at nogle ting ikke bliver håndteret eller italesat på en hensigtsmæssig måde osv. 

Dette kan udmønte sig i det jeg vil kalde for Elefanten i rummet-effekten, hvor vi enten ikke tør eller ikke ved, hvordan vi skal håndtere eller italesætte en udfordring eller noget, der virker svært.

En anden form for blind vinkel kan henvise til det jeg vil kalde for Kejserens nye klæder-effekten, hvor vi bliver ved med at bekræfte hinanden i både ord og handlinger, i at en bestemt arbejdsgang, adfærd, holdning, metode osv. er den rigtige.

Vi observerer og kopierer hinanden og bekræfter med vores ord og handlinger en bestemt kulturskabt adfærd i den pågældende gruppe, og fortsætter i det samme spor, selvom vi godt kan se, at det ikke er hensigtsmæssigt eller gavner noget godt. 

Kejserens nye klæder-effekten betyder, at man kommer til (blindt) at følge med strømmen, og dermed bekræfter hinanden i en eller flere bestemte "sandheder", som fx uhensigtsmæssige italesættelser af de arbejdsopgaver man har, sine kollegaer eller de mennesker man arbejder for og med.

Og samtidig bekræfter man ubevidst hinanden i, at vi gør det rigtige, fordi ingen tør stille spørgsmålstegn til det der siges eller gøres. Og dermed fortsætter de samme handlinger og rutiner dag efter dag.