Energiudveksling på arbejdspladsen

November 21, 2019 Af Stine E. Johansen

Du er i høj grad med til at forme arbejdskulturen på din arbejdsplads via din adfærd. Vi mennesker udveksler hele tiden energi med hinanden. Det vil sige, at vi påvirker hinanden på både synlige og usynlige måder via vores adfærd.

Du er altså med til at forme kulturen og stemningen på din arbejdsplads via din adfærd, idet din adfærd har en indvirkning på den samlede stemning på arbejdspladsen. 

Vi mennesker skaber selv vores virkelighed. Både med vores tanker, handlinger og de fortællinger vi har om verden og om os selv. Det gælder både i vores privatliv og i vores arbejdsliv. Det betyder dermed også, at man kan skabe et problem alene igennem det talte ord og ved at give det opmærksomhed. 

Det betyder ikke, at der ikke skal snakkes om svære ting. Men det betyder at noget, som reelt set ikke er et problem, pludselig kan tales op til at være et problem. 

Der er energi i ord, og derfor kan man også modsat tale problemerne til rette ved at bruge de rette ord og formuleringer. 

Det siges, at 'det man lyser på vokser'. Det gælder ligeledes på en arbejdsplads. Det vi fokuserer på er det der får plads. Så denne viden kan udnyttes positivt ved at være opmærksom på, at vi sammen skaber vores fælles virkelighed på en arbejdsplads. Men også i alle andre sammenhænge. 

Mennesker med en positiv indstilling, som roser, støtter og hjælper andre, og som bidrager med et godt humør, vil generere en positiv stemning. Og det modsatte vil naturligvis også gælde. 

En god stemning på arbejdspladsen vil med høj sandsynlighed generere mere af den gode stemning, og dermed sætte en positiv spiral igang. Det samme gælder for den dårlige stemning. En dårlig stemning på arbejdspladsen kan udmønte sig i en nogle uhensigtsmæssige dynamikker, som fx utilfredshed, snakken i krogene, unødvendig "drama", konflikter imellem medarbejdere osv.

Så hvilken stemning vil du fremadrettet bidrage til at skabe på din arbejdsplads (og i alle andre gruppesammenhænge)?