Børn er kreative

November 24, 2019 Af Stine E. Johansen

Børn er født frie og i kontakt med deres følelser. De er naturligt glade, eventyrlystne, kreative og opfindsomme. De er naturligt i flow og i kontakt med deres følelser og drifter. De føler sig ikke hæmmede eller begrænsede. Indtil vi som de voksne tilsigtet eller utilsigtet lærer dem noget andet.

Hver og en har de fra livets start kontakt til deres helt egen unikke iboende kreativitet. Det eneste, der kan få dem til at afskære forbindelsen til deres kreative evner, er ydre omstændigheder, såsom rammer/betingelser, styring og struktur, der måtte modarbejde deres indre og naturlige kreative flow.

Vi skal passe på med ikke at nedtone og neddæmpe børns iboende kreative og udtryksfulde evner. Passe på, at disse evner ikke drukner i de voksnes behov for skemaer, struktur, orden og rammer.

Jeg tror ikke på, at børn har brug for de voksnes (tillærte) behov for struktur. Det er noget vi har tillært os selv og hinanden igennem livet. Børn lærer os om det værdifulde i tilværelsen. Børn i dag virker frie og kreative. Måske er det faktisk meningen at vi skal lære noget af dem og deres umiddelbarhed og evne til at være i nuet i stedet for at aflære dem og pådutte dem vores snævre rammer og syn på verden.

Vi skylder børnene ikke at pådutte dem de begrænsende rammer og overbevisninger som mange lever efter. Det er ikke meningen, at hverdagen eller livet skal være et forhindringsløb mellem en masse gøremål eller et kapløb med tiden. 

Børn er naturligt til stede i nuet og vil bare gerne følge deres naturlige flow og kreative indskydelser. Børn ønsker ikke snævre rammer eller kategorier. De ønsker frihed til at være dem de er.

Børn ønsker at udtrykke sig, at blive forstået, lyttet til, vist tillid. De har så meget på hjerte. De har så meget at fortælle. 

Skabes der rum og rammer til at børn kan være børn; at de kan udfolde og udtrykke sig frit, være tilstede i nuet, og blive lyttet til med ægte nærvær?

Jeg går ind for en individbaseret tilgang til børn og unge, med fokus på det enkelte barn i en større sammenhæng. Fokus bør være på barnets menneskelige værdi, fremfor dets præstationer.