Hvem hylder vi?

Juni 7, 2019 Af Stine E. Johansen

Hvilke mennesker beundrer du mest?

Det vi beundrer og tillægger værdi har at gøre med de herskende normer og diskurser i et samfund.

Måske burde den enlige mor eller far på overførselsindkomst få lige så meget respekt og anerkendelse fra samfundet og sin omverden som den hårdtarbejdende læge, sygeplejerske, forsker, dommer, pilot osv. Eller som den mand eller kvinde, der modigt siger sit arbejde op for at blive selvstændig. 

Af den grund, at vedkommende måske får en hverdag til at fungere med sine børn, finder energi til indkøb, nærvær og lektielæsning med sine børn trods sygdom og/eller økonomiske udfordringer, spekulationer og bekymringer om hvordan næste regning skal betales. 

Jeg ser en tendens til, at vi beundrer mennesker, der udretter noget konkret og håndgribeligt. Men hvad med alle de mennesker, der hver dag finder styrken til at gå igennem dagen, og måske ovenikøbet formår at være noget for andre mennesker (eller "bare" for sig selv i en periode) på trods af svære udfordringer i livet af forskellig art? Er det ikke en beundring værdig? 

Desuden er det som om, at visse udfordringer rangerer højere end andre. Det lader til, at mange formoder, at et menneske med økonomiske og sociale problemer selv har skyld i det eller nærmest selv har valgt det. Hvorimod personer eller familier ramt af sygdom ofte får stor sympati og forståelse. Måske fordi det i højere grad betragtes som uforskyldt.  

Og sandheden er selvfølgelig, at vi alle oplever vores helt egne personlige og unikke udfordringer, både dagligt og i livet. Nogle udfordringer/problemer er selvforskyldte. Og andre er bestemt ikke. De to ting kan heller ikke altid adskilles. 

Men jeg synes i den grad det er vigtigt, at vi anerkender hinandens hverdagsudfordringer- og bedrifter! Og her er det i særdeleshed vigtigt at huske på, at det der er let for den ene kan være en kæmpe bedrift for den anden.