Værdier i det pædagogiske arbejde

Juni 21, 2019 Af Stine E. Johansen

Er du bevidst om hvilke værdier du navigerer efter i dit pædagogiske arbejde?

Har du som medarbejder eller leder indenfor det pædagogiske område tænkt over, hvilke personlige værdier du har, og hvilken indflydelse de har på din tilgang til de børn eller unge du møder og arbejder med i din hverdag?

Du har måske en personlig værdi der handler om, at det er vigtigt, at børn lærer at mestre selvstændighed eller en værdi, der omhandler vigtigheden af at være nærværende og omsorgsfuld.

Jeg vil også kalde dem for 'person-faglige værdier'. Man kunne fx forestille sig følgende:

En medarbejder har en person-faglig værdi, som handler om, at børn skal være selvhjulpne så tidligt som muligt. Hun agerer ud fra denne værdi; stiller fx krav til barnet, hjælper ikke barnet så meget osv.

En anden medarbejder har en person-faglig værdi, der handler om, at børn har brug for nærvær, omsorg, tryghed osv Hun er måske mere optaget af at være omsorgsfuld og hjælpsom end den første. Disse to medarbejdere kan gå fejl af hinanden, hvis ikke de er gode til at kommunikere.

En værdi kan også handle om humor, hvor du anser det for vigtigt, at børnene har det sjovt i deres hverdag, og at I sammen har det sjovt. Det kan være, at du “bare” er humoristisk anlagt, og ikke har tænkt så meget over, hvorfor du bruger humor i din tilgang til børn.

Du kan også have fokus på læring, hvor du mener, at børn bør opnå læring i dagligdagen.

Dine person-faglige værdier handler med andre ord om, hvor du har dit fokus eller hvad der er dine fokusområder. Dine personlige værdier, holdninger og fokusområder afspejler altså din tilgang til de børn og/eller unge, som du møder i din hverdag. Disse kan være både bevidste og ubevidste.

Jeg mener det er vigtigt at kende til sine egne værdier og holdninger, men også de værdier skolen eller den pædagogiske institution har defineret som sine værdier, mål og pædagogiske tilgang. Kendskabet hertil vil sikre et fælles fagligt ståsted for jer som kollegaer, og give et bedre afsæt for de faglige drøftelser, og fx medvirke til, at jeres drøftelser bliver både saglige og fagligt funderede.

Bevidsthed på de fælles værdier vil ligeledes bevirke, at der i højere grad argumenteres ud fra et fagligt og professionelt ståsted frem for et privat ståsted. Dermed kan det bedre undgås, at der kommer for mange personlige følelser i klemme i drøftelserne/diskussionerne.

På den baggrund mener jeg, at kendskabet til de fælles faglige værdier (og i bedste fald løbende fælles refleksion herover) vil medvirke til at højne niveauet af de faglige drøftelser.

Men det kræver samtidig også, at den enkelte medarbejder reflekterer over, og kan skelne imellem de fælles faglige og egne person-faglige værdier.

For det hverken kan eller bør undgås at have sine egne værdier med i det pædagogiske arbejde. Så længe du er bevidst om, hvornår du agerer ud fra dine egne kontra de fælles værdier.