Om mig

Jeg hedder Stine og er personen bag Sandhedskonstruktioner. Jeg er uddannet socialrådgiver og pædagogisk antropolog.

Jeg forener min personlighed og mine personlige værdier med min intuiton og individuelle tilgang til livet, - og krydrer det med mine faglige indsigter.

Jeg har en analyserende og nysgerrig tilgang til min omverden og til livet i det hele taget, og har en veludviklet forståelse for mennesker i mangfoldige sociale sammenhænge. Jeg har en varm og åben tilgang til andre mennesker, og er ikke bange for ærligt at sige min mening.

Mine erhvervs- og livserfaringer spænder yderst bredt, og har givet mig viden, erfaring, substans og robusthed.

Jeg vil gerne udfordre de gængse opfattelser af, hvad der er rigtigt og forkert og udfordre og opfordre til refleksion og nye tænkemåder til både privatpersoner og arbejdspladser inden for et bredt felt, herunder også det pædagogiske og sociale område. I det hele taget ønsker jeg at bryde med vanetænkning på alle områder af livet. Der findes nemlig meget sjældent kun én sandhed.

Fagligt er jeg særligt interesseret i hvordan uskrevne og konstruerede “sandheder” (diskurser) har betydning for en arbejdskultur, og hvordan de uskrevne regler og sandheder kan synliggøres, udfordres og opgraderes eller omformuleres via refleksion og bevidstgørelse.

~ Stine Egebjerg Johansen