Jeg tilbyder

Jeg tilbyder at tage pulsen på jeres arbejdskultur nu og her. 

Ved hjælp af min faglighed, analytiske sans og intuition hjælper jeg med at identificere udviklingsområder i jeres hverdagspraksis på arbejdspladsen, og stiller spørgsmål, der udfordrer jer til refleksion og indsigt. 

Jeg tilbyder pædagogisk-antropologisk analysearbejde og faglig sparring med henblik på refleksion og udvikling.

Jeg hjælper med at identificere og belyse de normer, logikker og handlinger, der står i vejen for at I kan opnå det I gerne vil i relation til jeres mål, værdier og (pædagogiske) retning.

Alt hvad der siges og gøres leder tilbage til nogle dominerende forestillinger og diskurser. Ved at få belyst hvilke diskurser medarbejdernes udsagn og handlinger kan ledes tilbage til, kan du som leder, og I som medarbejdere blive klogere på hvilke synlige og usynlige normer, logikker og handlemønstre der navigeres efter på jeres arbejdsplads.

Derigennem kan jeg hjælpe med at sætte spot på de eventuelle ubalancer, der er opstået i jeres arbejdskultur.

Jeg stiller mine analysemæssige kompetencer til rådighed, eksempelvis i forbindelse med projektforløb eller identificering af udfordringer inden for områder som arbejdskultur, trivsel, samarbejde og kommunikation.

I samarbejde med jer belyser jeg de udfordringer og problemområder, der trænger til at blive justeret og forbedret.

Jeg benytter mig primært af den antropologiske metode, da den er særdeles god at bruge i forbindelse med identificering- og grundig analyse af specifikke områder og emner. Mere konkret kunne dette være deltagende observation og interviews.

Arbejdsmetoden vil blive tilpasset den specifikke opgave. 

 

En tidsafgrænset samarbejdsperiode med mig, er for jer der ønsker at:

- få nye øjne på jeres arbejdskultur

- blive klogere på hvorfor I gør som I gør

- Få øjnene op for jeres egen faglighed, sådan at I lettere kan formidle den til eksempelvis forældre

- yde en endnu bedre service til jeres målgruppe