Normer på arbejdspladsen

Juni 21, 2019 Af Stine E. Johansen

Hvilke sandheder, normer og logikker bygger jeres praksis på? Hvilke værdier navigerer I efter? Har I fokus eller bevidsthed på dette?

Der er altid nogle sandheder vi i fællesskab konstruerer, og som påvirker vores forståelser, værdier, handlinger, talemåder og prioriteringer. Dette gælder i samfundet generelt, i familien, på et individuelt niveau og på arbejdspladsen.

Med andre ord alle steder, hvor der skabes kultur.

Det er sandheder og logikker, som vi i fællesskab konstruerer ud fra de givne normer der hersker i samfundet. 

Det er enormt spændende at blive sig bevidst om, hvori disse sandheder består, og hvordan de påvirker hele kulturen i fx en familie eller på en arbejdsplads.

Når du/I har fået bevidsthed på disse "sandheder", normer og værdier, så er det at det kan være både interessant og befriende at udfordre disse på en konstruktiv måde, som et led i en udviklingsproces.